GitLab.mimuw.edu.pl

Jeśli jesteś pracownikiem naukowym, doktorantem bądź studentem możesz zalogować się do GitLaba wykorzystując poświadczenia z serwera students bądź duch (bez "@duch/students.mimuw.edu.pl").

GitLab.mimuw.edu.pl